Bany i decoració

Ceràmica, paviments i revestiments

Conduccions

Cuines

Ferretería i bricolatge

Impermeabilització i aïllaments

Materials bàsics

Solucions Eco-sostenibles

dissenycuines

prendremides

pressupost

Conduccions

Sistemes per la canalització i la gestió de l'aigua, tant en aplicacions d'edificació com d'Infraestructures,
canalització, arquetes, sistemes de drenatge, dipòsits, canaletes etc. 

- Tuberia i accessoris
- Evacuació aigues pluvials
- Canalització formigó polímer
- Canalització galvanitzada

- Canalització PVC
- Canalització fundició dúctil
- Aspiradors eòlics
- Dipòsits i fosses sèptiques